Охоплення навчанням

Відповідальна особа  за відрахування/зарахування дітей до навчального закладу

Войтенко Ганна Дмитрівна ( тел.: 0962990844)


Рішення Маловулизької сільської ради


 

УКРАЇНА

Маловулизька  сільська рада

Тиврівського району Вінницької області

               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

15   березня 2018 року № 1

 с. Мала Вулига

 

Про закрiплення територiй

обслуговування за загальноосвітньою школою

 І-ІІ ступенів с. Рогізна

 

                 Керуючись пiдпунктом 1 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Українi», ст. 66 Закону України «Про освiту», п. 1 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освiту», Порядком ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення облiку дітей шкільного вiку та учнiв», з метою раціонального розподiлу учнiвського контингенту за закладами загальної середньої освiти, виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

 

1. Закрiпити за загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів с. Рогізна для охоплення навчанням дітей шкільного віку  території сіл Мала Вулига , Рогізна , Підлісівка.

1.1 Призначити відповідальною особою за охоплення навчанням дітей шкільного віку мікрорайону директора  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Рогізна Василевську Аллу Петрівну.

2. Директору  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Рогізна Василевській Аллі Петрівні:

 

2.1. До 02.05. 2018 року проiнформувати батькiв та учнiв про закрiплену за школою територiю обслуговування.

 

2.2. При комплектуваннi 1-х класiв забезпечити охоплення навчанням усіх дiтей, якi проживають на закрiпленій територiї обслуговування.

 

2.3. Забезпечити облiк дiтей шкільного вiку та учнiв, якi проживають на Закрiплених територiях обслуговування, вiдповiдно до Порядку ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення облiку дiтей шкiльного вiку та учнiв».

 

3. Рiшення виконавчого комiтету вiд  17 серпня    2017 року  № 25  «Про закрiплення територiй обслуговування  за загальноосвiтнiм  навчальним закладом села згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку » вважати таким, що втратило чиннiсть.

4. Контроль за виконанням рiшення покласти  на члена виконкому Мазур Тетяну Дмитрівну.

 

                          Сільський голова                                А. М. Лимич

 


Для зарахування дитини до школи потрібно підготувати:

 

       -  заяву на ім'я директора школи,

·       -  копію свідоцтва про народження,

·       -  оригінал медичної довідки затвердженої форми № 086-1/ о (це говорить про те, що проходження медкомісії перед школою не можна відкладати на літо, а зробити обхід лікарів потрібно до оформлення дитини до загальноосвітнього навчального закладу).

Організація прийому дітей до перших класів  2018-2019 н.р.  

                                                   Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

§  з 01 травня по 31 травня 2018 року здійснюємо прийом документів на зарахування до 1 класу від батьків дітей, які проживають на території Маловулизької сільської ради.

§  З 01 червня 2018 року по 15 червня 2018 року навчальні заклади здійснюють прийом документів та зарахування дітей на вільні місця, які залишились прийому дітей з мікрорайону.

§  До 01 вересня керівник навчального закладу видає наказ про зарахування.

 

Список учнів, які будуть зараховані до 1 класу в 2018/2019 навчальному році

1.Войтко Андрій

2. Генцельман Ростислав

3. Дідур Андрій

4. Косановський Денис

5. Мардибан Владислав

6. Швець Сергій

 

Наявність вільних місць у навчальних класах на 2018 - 2019 навчальний рік

1 клас - 6 місць

2 клас - 7 місць

3 клас - 7 місць

4 клас - 7 місць

5 клас - 11 місць

6 клас - 6 місць

7 клас - 10 місць

8 клас - 11 місць

9 клас - 11 місць

Наявність вільних місць у навчальному закладі на 2019-2020 навчальний рік

1 клас - 6 місць 

2 клас - 2 місця 

3 клас - 2 місця

4 клас - 2 місця

5 клас - 4 місця

6 клас - 6 місць

7 клас - 2 місця

8 клас - 4 місця

9 клас - 6 місць