прозорість та інформаційна відкритість закладу

            Структура та органи управління закладом
            Освітні програми ,що реалізуються в закладі
            Статут комунального закладу
            Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
            Річний звіт про діяльність закладу
            Результати моніторингу якості освіти
            Матеріально-технічне забезпечення закладу
            Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
            Мова освітнього процесу
            Фактична кількість учнів закладу
            Територія обслуговування
            Кадровий склад учителів закладу
            Ліцензії на провадження освітньої діяльності
            Правила прийому до закладу
            Фінансова звітність
            Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
            Правила поведінки здобувачів освіти